Katalog metadanych

Katalog metadanych dotyczących MPZP oraz SUIKZP w Opolu

Zbiór metadanych dotyczy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Opolu oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola. Stanowi informacje o zgromadzonych danych przestrzennych. Wśród informacji dotyczących danych przestrzennych znaleźć można m. in.:

  • jednostkę odpowiedzialną za wytworzenie danych
  • informacje kontaktowe
  • datę utworzenia
  • standard metadanych
  • szczegółowy opis danych (m.in. tytuł i źródło zasobu, skala, zasięg przestrzenny)