Katalog usług WMS

Katalog usług WMS dla miasta Opola.

Wśród udostępnionych przez Miasto Opole usług i zbiorów danych znaleźć można:

 • Ortofotomapa dla obszaru miasta Opola
  http://hiram.um.opole.pl/gpservices/www_umopole_ortofoto2015/WMSServer
  Ortofotomapa wykonana w 2015 roku przedstawia obszar miasta w granicach administracyjnych wraz z fragmentami gmin ościennych (w prostokątnym zasięgu granic miasta). Rozdzielczość terenowa ortofotomapy wynosi 5cm/1pixel.
  Aktualność: 2015r.

 • Numeryczny Model Terenu - Cieniowanie rzeźby terenu oraz cieniowanie powierzchni
  http://hiram.um.opole.pl/gpservices/umopole_DEM_CieniowaniePowierzchni/WMSServer
  Usługa przedstawiająca Cieniowanie rzeźby terenu oraz powierzchni terenu posiada rozdzielczość terenową 10cm/1 pixel.
  Aktualność: 2015r.

 • Numeryczny Model Terenu - Hipsometria
  http://hiram.um.opole.pl/gpservices/umopole_DEM_Hipsometria/WMSServer
  Usługa przedstawiająca wysokość terenu nad poziomem morza dla obszaru miasta Opola o rozdzielczości terenowej 10cm/1 pixel.
  Aktualność: 2015r.

 • Numeryczny Model Terenu - Ekspozycja terenu
  http://hiram.um.opole.pl/gpservices/umopole_DEM_Ekspozycje/WMSServer
  Usługa przedstawia orientację powierzchni względem stron świata (w zależności od azymutu powierzchni nachylonej).
  Aktualność: 2015r.

 • Numeryczny Model Terenu - Nachylenie terenu
  http://hiram.um.opole.pl/gpservices/umopole_DEM_Nachylenia/WMSServer
  Usługa przedstawia spadki terenu, w zależności od kąta nachylenia powierzchni. Rozdzielczość terenowa : 10cm/1 pixel.
  Aktualność: 2015r.

 • Ewidencja
  http://inet.um.opole.pl:8080/wms
  Usługa przedstawia dane ewidencji gruntów i budynków dla miasta Opola.
  Aktualność: bieżąca.
   

Warunki wykorzystania i przetwarzania zbiorów danych udostępnionych jako WMS:
-przeglądanie poprzez aplikację http://hiram.um.opole.pl/ oraz za pomocą usługi WMS bez ograniczeń (dla celów osobistych, edukacyjnych, komercyjnych),
-kopiowanie i przetwarzania fragmentów ortofotomapy 2015 dla celów osobistych, edukacyjnych
-druk i rozpowszechnianie wydrukowanych fragmentów ortofotomapy 2015 bez ograniczeń (dla celów osobistych, edukacyjnych, komercyjnych).


W wypadku publikowania fragmentów lub całości udostępnianych danych prosimy o zamieszczenie informacji o ich pochodzeniu poprzez dodanie „Źródło: System Informacji Przestrzennej Opola - www.hiram.um.opole.pl”.