Azbest

Lokalizacja miejsc występowania azbestu.

Mapa przedstawia informacje pozyskane w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Opola.

Aktualność danych: 2010 r.