Demografia

Dane demograficzne dotyczące gęstości zaludnienia

Moduł Demografia wzbogacony został  danymi ogólno geograficznymi oraz katalogiem ortofotomap w celu dokładniejszej identyfikacji. Za pomocą modułu można w prosty sposób zidentyfikować obszary na których występuje zagęszczenie lub rozproszenie ludności.

Aktualność danych: 2010 r.