NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI

Lokalizacja punktów adresowych na terenie miasta Opola.

Na mapie zaprezentowano numery porządkowe nieruchomości. W tym module można zlokalizować wszystkie punkty adresowe na terenie miasta Opola.

Aktualność danych: 2010 r.