Plan miasta (Ortofotomapa)

Przegląd ortofotomap dla obszaru miasta Opola na przełomie lat  1997 – 2015

Moduł umożliwia przeglądanie ortofotomap wykonanych w pięciu okresach czasowych: 1997r.,  2005 r., 2008 r., 2010 r. oraz najnowsza – najbardziej aktualna z 2015 r. W module możliwe jest również porównywanie zmian zagospodarowania przestrzennego za pomocą suwaka czasu.  Ortofotomapa jest kartometrycznym zobrazowaniem fotograficznym powstałym w wyniku przetworzenia zdjęć lotniczych lub satelitarnych na obraz przedstawiający widok miasta z lotu ptaka w postaci rzutu prostokątnego. Dodatkowo  moduł został wzbogacony danymi umożliwiającymi łatwiejsze poruszanie po przestrzeni miasta.

Przegląd prezentowanych ortofotomap:

  • 2015 r. – Ortofotomapa wykonana w 2015 roku przedstawia obszar miasta w granicach administracyjnych wraz z fragmentami gmin ościennych (w prostokątnym zasięgu granic miasta). Rozdzielczość terenowa ortofotomapy wynosi 5cm/1pixel. Ortofotomapa z 2015 roku udostępniona jest również jako WMS:

http://hiram.um.opole.pl/gpservices/www_umopole_ortofoto2015?

 

  • 2010 r. – Ortofotomapa wykonana w 2010 roku przedstawia obszar miasta w granicach administracyjnych wraz z fragmentami gmin ościennych. Rozdzielczość terenowa ortofotomapy wynosi 10cm/1pixel.
  • 2008 r. – Ortofotomapa wykonana w 2008 roku przedstawia obszar miasta w granicach administracyjnych wraz z fragmentami gmin ościennych. Rozdzielczość terenowa ortofotomapy wynosi 10cm/1pixel.
  • 2005 r. - Ortofotomapa wykonana w 2005 roku przedstawia obszar miasta w granicach administracyjnych wraz z półkilometrowym buforem.
  • 1997 r. – Ortofotomapa wykonana w 1997 roku przedstawia obszar miasta w granicach administracyjnych wraz z fragmentami gmin ościennych.