Plan miasta V1

Podstawowe informacje dotyczące zagospodarowania terenu na obszarze miasta Opola

Wśród  informacji dostępnych w module Plan miasta V1 można znaleźć ogólne informacje dotyczące najważniejszych elementów tworzących miasto Opole. Oraz dane ogólnogeograficzne. Wśród nich np.: obręby i działki ewidencyjne, obszary zabudowane, parki, tereny leśne, wody itp.

Aktualność danych: 2015 r.