Plan miasta V2

Podstawowe informacje dotyczące zagospodarowania terenu na obszarze miasta Opola

Wśród  informacji dostępnych w module Plan miasta V2 można znaleźć ogólne informacje dotyczące najważniejszych elementów tworzących miasto Opole oraz dane ogólnogeograficzne. Wśród nich np.: obręby i działki ewidencyjne, obszary zabudowane, parki, tereny leśne, wody itp. Plan miasta V2 zawiera identyczne informacje jak mapa podstawowa V1 różniące się sposobem wyświetlania (symbolizacją) poszczególnych elementów mapy.

Aktualność danych: 2015 r.