Plany miejscowe

Aktualna informacja o zasięgach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w granicach administracyjnych Opola.

Na mapie przedstawiono zasięgi zarówno uchwalonych MPZP jak i tych MPZP, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do ich sporządzenia. Informacja o przeznaczeniach terenów w MPZP może być nieaktualna, za każdym razem należy zweryfikować ją na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (gdzie aktualizacja odbywa się na bieżąco). Poniżej ścieżka dostępu do  BIP'u:

http://bip.um.opole.pl/?id=2789