Stanowiska, siedliska i obszary

Lokalizacja miejsc występowania elementów flory i fauny.

Na mapie przedstawiono lokalizację stanowisk gatunków owadów, płazów, ptaków, ssaków, grzybów, roślin naczyniowych, siedlisk gatunków owadów, płazów, ptaków, ssaków oraz obszary występowania gatunków roślin naczyniowych, zbiorowisk roślinnych, jak również obszary występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim. Szczegółowa informacja o większości obiektów przyrodniczych widocznych na mapie jest dostępna po ich identyfikacji.