Numeryczny Model Terenu

Numeryczny Model Terenu oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu dla obszaru miasta Opola

Moduł Numeryczny Model Terenu został opracowany dla obszaru miasta Opola w granicach administracyjnych wraz z półkilometrowym buforem. Na podstawie skaningu laserowego stworzony został Numeryczny Model Terenu (NMT) oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT). NMT stanowi zobrazowanie wysokości powierzchni gruntu ponad punkt odniesienia (poziom morza), natomiast NMPT stanowi zobrazowanie NMT wraz z uwzględnieniem budowli i roślinności.

Na podstawie Numerycznego Modelu Terenu powstały warstwy:

  • Nachylenie terenu – spadki terenu, w zależności od kąta nachylenia powierzchni
  • Hipsometria – wysokość terenu p.p.m.
  • Ekspozycja terenu – przedstawia orientację powierzchni względem stron świata (w zależności od azymutu powierzchni nachylonej)
  • Cieniowanie rzeźby terenu

 

Na podstawie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu powstała warstwa:

  • Cieniowanie powierzchni – przedstawia rzeźbę powierzchni terenu wraz z pokryciem (zagospodarowaniem)

 

Dzięki narzędziu identyfikacji możliwe jest dokładne określenie wysokości terenu nad poziomem morza, jego nachylenia, ekspozycji w zależności od wybranej warstwy NMT.

W celu bardziej precyzyjnej identyfikacji moduł został wzbogacony również danymi ewidencyjnymi.

 

Rozdzielczość terenowa: 10cm/1pixel

Aktualność danych: 2015 r.