System Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Opola

System Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Opola jest miejscem, w którym prezentowana jest informacja o przestrzeni, obiektach w niej oraz relacjach pomiędzy tymi obiektami. Dzięki Systemowi Informacji przestrzennej możliwe jest wyświetlanie, przeglądanie, wyszukiwanie danych zawartych w bazie.

 

Głównymi zadania Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Opola jest:

 • Tworzenie zbiorów danych przestrzennych, które służą wizualizacji zjawisk zachodzących w przestrzeni
 • Wykorzystanie zbiorów danych do analiz przestrzennych oraz symulacji zjawisk
 • Ułatwienie dostępu do danych przestrzennych i kluczowych informacji o mieście dla mieszkańców oraz inwestorów
 • Usprawnienie funkcjonowania samorządu opolskiego w działań związanych z przestrzenią np. gospodarką przestrzenną i urbanistyką
 • Swobodny dostęp do danych oraz udostępnienie wybranych zasobów

 

W celu przejrzystego i łatwego korzystania z Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Opola dane przestrzennej zostały skategoryzowane w kilka kompozycji mapowych:

 • Plan miasta V1
 • Plan miasta V2
 • Plan miasta (Ortofotomapa)
 • Demografia
 • Stanowiska, siedliska i obszary
 • Azbest
 • Mapa akustyczna
 • Plany miejscowe
 • Numeracja porządkowa
 • Mapa zasadnicza
 • Numeryczny Model Terenu
 • Nowe Opole