Witamy!

 

System Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Opola jest miejscem, w którym prezentowana jest informacja o przestrzeni, obiektach w niej oraz relacjach pomiędzy tymi obiektami. Dzięki Systemowi Informacji przestrzennej możliwe jest wyświetlanie, przeglądanie, wyszukiwanie danych zawartych w bazie.

 

Głównymi zadania Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Opola jest:

  • Tworzenie zbiorów danych przestrzennych, które służą wizualizacji zjawisk zachodzących w przestrzeni
  • Wykorzystanie zbiorów danych do analiz przestrzennych oraz symulacji zjawisk
  • Ułatwienie dostępu do danych przestrzennych i kluczowych informacji o mieście dla mieszkańców oraz inwestorów
  • Usprawnienie funkcjonowania samorządu opolskiego w działań związanych z przestrzenią np. gospodarką przestrzenną i urbanistyką
  • Swobodny dostęp do danych oraz udostępnienie wybranych zasobów.

 

 

W związku z coraz częstszymi problemami oraz nieaktualnością wielu danych na portalu http://hiram.um.opole.pl/imap/ informujemy, że trwają prace nad wdrożeniem nowego portalu.

 

Ponadto zwraca się uwagę, że nieaktualne są dane dotyczące wymienionych poniżej warstw:
- Działki
- Dane osobowe
- Adresy
- Mapa zasadnicza
- Gospodarka odpadami
- Azbest moduł wewnętrzny
- Azbest – Akustyka
- Mapa akustyczna.

 

Aktualne dane są dostępne pod adresami:
Dane osobowe - po złożeniu stosownego wniosku o dostęp do https://egb.um.opole.pl
Adresy (numery porządkowe budynków i ulice) - http://opole.e-mapa.net/
Mapa zasadnicza - po złożeniu stosownego wniosku o dostęp do http://inet.um.opole.pl/
Działki - http://inet.um.opole.pl/
Azbest - http://www.serwisazbestowy.pl/opole/viewer/
Mapa akustyczna - http://makus.um.opole.pl/VisMap/apps/opole/public/index.html