Zdjęcia ukośne

Zdjęcia ukośne miasta Opola przedstawione w pięciu konfiguracjach kierunkowych

Podczas przelotu samolotu nad miastem w jednej chwili rejestrowany jest obraz z pięciu niezależnych kamer wraz ze skaningiem laserowym. W kolejnym kroku pojedyncze zdjęcia zostają przetworzone do ortofotomapy. W wyniku tej operacji powstaje ortofotomapa ukośna. Takie przedstawienie przestrzeni daje możliwość pomiaru wysokości poszczególnych budynków w mieście oraz wizualizacji projektów budynków w przestrzeni.  Zdjęcia przedstawione są w pięciu konfiguracjach kierunkowych: z góry, na północ, na wschód, na południe i na zachód.
Rozdzielczość terenowa : 8cm/1 pixel.
Aktualność: 2015r.